Kérlek támogasd a Rádiómúzeumot működtető Alapítványt
A támogatásoddal a Rádiómúzeum létezését segíted!

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Gyulavári, 1900. 07. 24. - Washington, 1992. 10. 04.

 


Fizikus. Közép-iskolai tanulmá-nyait a debre-ceni református kollégiumban végezte. Tanárai - Jakucs István és Nyári Béla - ajánlásával került be a Pázmány Péter Tudományegyetemre (a mai ELTE) és az Eötvös Kollégiumba. 1930-tól a szegedi egyetem elméleti fizika professzoraként dolgozott. Berlinben ösztöndíjas kutatóként dolgozott, 1936-48 között az Egyesült Izzó laboratóriumának vezetője, a budapesti Műegyetem tanára. Elek-tronikai mikrohullámú kísérletei során jutott a Holdról nyert radarjelek kipróbálásának gondo-latára, a kísérletet munkatársaival 1946 február 7.-én hajtotta végre először - ettől az időponttól számítjuk a magyar űrkutatás történetét.

1948-ban emigrált, az USA Bureau of Standars munkatársaként dolgozott. Javaslatára fogadták el a méter új definíciójaként a fény terjedési sebes-ségét, amelyet munkatársaival, nagy pontossággal meghatározott.

Bay Zoltán laboratóriumi kutatásaiból több jelentős szabadalom született, elsősorban a fény-csövek, elektroncsövek, nagyfeszültségı gázki-sülési lámpák fejlesztésének köréből, de fontos-nak bizonyult az elektro-lumineszcenciára (anya-gok fénykibocsátása elektromos tér hatására) vo-natkozó világszabadalma, amelyet SZIGETI GYÖRGY kollégájával együtt érvényesített. Ezen utóbbi találmány volt a mai világító diódák őse; ezt a két feltaláló szilícium-karbidból állította elő. DALLOS GYÖRGY munkatársával pedig jó néhány szabadalmat dolgozott ki a rádióvétel zavarainak kiküszöbölésére, valamint a decimé-teres hullámhosszú rádiótechnika javítására. Vi-lágszerte nagy feltűnést keltett a részecs-keszámlálás új elvi módszerére vonatkozó talál-mánya, amelyet ugyancsak Dallossal együtt öntött végső formába. Bay zseniális ötlettel átalakította és a gyorsrészecskék detektálására alkalmassá tette a még Zworykin által kifejlesztett elek-tronsokszorozót, amelyet a rádiók erősítésére kívánt felhasználni. Ezzel a berendezéssel a részecskeszámlálás időfelbontása a korábbinál három nagyságrenddel javult, azaz a másodperc egymilliárdnyi törtrészére csökkent.

 

Kiegészítő információk